Panoraamfotograafia erikursus (12 ah) koosneb kolmest moodulist: esimene moodul – teooria, toimub Tatari 64 asuvas koolitusklassis kell 18.00 – 21.00; teine moodul – praktiline pildistamine toimub Tallinna vanalinnas (4 h), mis sõltub ilmaoludest; ja kolmas moodul – valminud fotode analüüs (2 h), mis lepitakse kokku kohapeal.

Kursust juhendab fotograaf Jaak Kadak. Kursuse lõpetanud saavad vastava koolituse läbimist kinnitava tunnistuse.

Kutsun fotohuvilisi osalema panoraamfotograafia koolitusel, kus teoreetilised teadmised koos mahuka praktikaga annavad oskused tegutsemiseks selles lõigus professionaalsel tasemel. Kursusel osalemine eeldab kaamera olemasolu ja oma kaamera põhifunktsioonide tundmist.

Algteadmised fotograafiast annab Praktiline fotograafia baaskursus. Panoraamfotode kasutusvaldkond on avar: fotonäitused, raamatud, postkaardid, kalendrid, reklaamid, pildipangad, galeriifotod. Kursusel käsitletakse tasapinnaliste (2D) panoraampiltidega seonduvat.

Panoraamfotograafia annab meile võimaluse motiivi jäädvustamiseks sobiva avarusega, mis on mõeldamatu ükskõik millise lainurkobjektiiviga ühel kaadril.

1_panoraamfotograafia fotokool fotokursus

Teoreetilised arutelud ja fotode analüüs toimuvad õppusteks kõigi tehniliste vahenditega varustatud statsionaarses koolitusklassis – stuudios.

2_panoraamfotograafia fotokool fotokursus

Oskus pildistada tehniliselt korrektseid ja kunstiliselt köitvaid panoraame on eriti oluline neile, kellel on soov müüa oma töid pildipankades.

3_panoraamfotograafia fotokool fotokursus

Nii saadakse suurema teravuse ja dünaamikaga mahukam fail, mis müüb edukamalt,

4_panoraamfotograafia fotokool fotokursus

kuna kasutajale jääb tänu faili suurusele võimalus kasutade talle sobivat fragmenti kaadrist (kaadri pikem külg ~ 16 000 pix).

5_panoraamfotograafia fotokool fotokursus

Kõigil fotohuvilistel on tee pildipankadesse avatud.

Põhjalikud teadmised tööks pildipankadega annab Stockphotography – Fotode müük pildipankades.

1. Moodul – teooria

Kõik kaasaegsed digikaamerad on üleküllastatud ebaoluliste funktsioonidega, mis annab algajale fotohuvilisele küll palju võimalusi kaameraga “mängimiseks”, kuid tedlikule fotograafile on nad vaid koormaks. Müüdiks on seisukoht, et mida kallim kaamera, “seda rohkem teeb ta sinu eest ära”. Tehniliselt korrektseid panoraampilte suvaliste automaatikarežiimidega teha ei saa. Teeme selgeks, kuidas kaamera seadistada, et saaksime alati professionaalsel tasemel panoraamkaadrid.

Milliseid särirežiime ei tohi kasutada?

6_panoraamfotograafia fotokool fotokursus

Fotograafia põhitõdedega tutvume praktiliselt, jälgides ekraanilt reaalajas kaamera toiminguid nende loogilises järgnevuses.

Kuidas hinnata pildi tehnilist kvaliteeti?

7_panoraamfotograafia fotokool fotokursus

Teeme selgeks, kuidas saada meeldivas tonaalsuses foto. Tänapeva kõik kaamerad on veel kaugel täiuslikkusest ja seetõttu nüanssiderikka pildi saavutamiseks peame arvestama nii värviruumiga, milles me pildistame, kui ka väljundiga, kus fotot kasutatakse.

* faili tüübid – JPEG, Raw

* valgustemperatuur – WB

* värviruumid – kunas mingit kasutada

8_panoraamfotograafia fotokool fotokursus

Maailmas olemasolevate objektiivide valik on väga avar, millised mingis valdkonnas sobivad, kuidas hinnata objektiivi kvaliteeti – sellest sageli ei piisa, et objektiiv on “uus”.

9_panoraamfotograafia fotokool fotokursus

Terava ja ühtlase panoraampildi saamiseks tuleb üldjuhul kasutada spetsiaalset panoraampead.

10_panoraamfotograafia fotokool fotokursus

Panoraampeade hinnad küündivad üle 2300 EUR-i, kuid selle võib olematute kulutustega ka ise teha.

11_panoraamfotograafia fotokool fotokursus

Arutame, millistele kriteeriumitele peab normaalne panoraampea vastama.

Kuidas võttepositsioon valitakse ja võttetehnika seadistatakse?

12_panoraamfotograafia fotokool fotokursus

Millised on arukad programmid panoraampiltide tegemisel?

13_panoraamfotograafia fotokool fotokursus

Ka muul erialal tegutsedes ei pea fotograafiaga kaasnema vaid väljaminekuid, oma pilte võib pildipankades müüa iga huviline – nad peavad olema köitvad ja tehniliselt korrektsed.

14_panoraamfotograafia fotokool fotokursus

Sobivaid motiive, kus avaldub panoraamfotograafia eelis, on küllaga:

* interjöörid, mis annavad avarama ettekujutuse ruumist,

15_panoraamfotograafia fotokool fotokursus

* interjöörid 360 kraadi, kus me näeme kogu ruumi

16_panoraamfotograafia fotokool fotokursus

* linnavaated

17_panoraamfotograafia fotokool fotokursus

* loodusvaated

18_panoraamfotograafia fotokool fotokursus

2. Moodul – praktika

Praktiline panoraamkaadrite pildistamine Tallinna vanalinnas. Toimumisaeg (sõltub ilmaoludest) ja kogunemiskoht lepitakse kokku esimeses tunnis.

3. Moodul – valminud tööde vaataminse ja analüüsi toimumisaeg lepitakse kokku praktika ajal (teises tunnis).

Kursuse hind on 100 EUR.

PS! Eraisikuna tasutud koolituskuludelt tulumaksusoodustuse (20%) saamiseks vt tulumaksuseaduse § 26.

Kursusele registreerimine e-kirjaga aadressil info@fotokoolitused.ee või täida registreerumisvorm siin.
Info telefonil 50 33 682, arved ja registreerimine 566 59030