Koolitus toimub kuni 6 osalejaga grupis.

Fotokursus koolilastele (vanusele alates 8. aastast) toimub 3 korral Suurupis, Pärtli tee 30 ( ~ 20 km Tallinna kesklinnast) asuvas fotokooli (koolitusluba/õppekava kood 84905, õppekavarühm “Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine”, majandustegevusteade nr 226942) koolitusklassis/stuudios ja stuudiolähedases looduses.

Tunnid toimuvad kolmel korral:  xx, xx, xx  kell 18.00-20.00

Kursuse maht on 8 ah (30% auditoorne töö ja 70% praktiline töö). Iseseisev töö vasatavalt ülesannetele.

Kursuse eesmärk on anda osalejale teadmised ja oskused algtasemel fotode tegemiseks kodus, koolis, reisidel.

Sihtrühm: alustav fotohuviline. Eelteadmised ei ole vajalikud.

Kursust juhendab fotograaf-koolitaja Jaak Kadak.

Koolitus teoreetiline osa toimub kogu vajaliku fototehnikaga komplekteeritud fotostuudios/koolitusklassis

ja fotopraktika stuudiolähedases looduses.

Fotokursusele võib tulla iga kaameraga. Kui veel ei ole kaamerat, siis on soovitus suvalist mitte osta, pigem hankida see peale esimese tunni läbimist, omades juba ülevaadet, milline on endale sobivaim.


Digiajastul võib fotograafia õppimisega alustada väga varakult. Lapsed on õppimisvõimelised ja omandavad uued teadmised väga kiirelt.

Võin meenutada enda 4-aastase lapse esimesi kaameraga tehtud pilte – mõned soovitused ja tulemus ongi käes.

Kursusele on oodatud siiski veidi vanemad fotograafiast huvituvad lapsed – alates vanuses 8 aastat.

Aeg-ajalt õnnestub igal tegijal mõni pilt eeskujulikult, kuid paljud tuleb kustutada. Selleks, et saaksime erinevates valgusoludes alati toredaid fotosid, õpime tundma fotokaamerate erisusi, lisaseadmeid ja objektiive et saada aru, mis sõltub meist endist ja mis kaamerast.

KURSUSE PROGRAMM

1. MOODUL:
* Teooria.
* Kodune ülesanne.
Fotograafia alused. Kaamera. Selleks, et erinevas valguses teha köitvaid pilte, ei ole vaja paksust instruktsioonist pähe õppida informatiivset müra, vaid selgeks saada oluline.
Räägime, mis on teravustamine, särirežiimid, ava, säriaeg, korrektsioon, histogramm,


tundlikkus,

õige värviruum.

2. MOODUL:
* Küsimused eelneva kohta.
* Teooria, praktika stuudios.
* Kodune ülesanne.
Räägime erinevatest filtritest – mida on arukas hankida ja millised tänapäeval asendatakse pigem fototöötlusega.

3. MOODUL:
* Valminud tööde esitamine, arutelu.
* Mida piltidega teha.
* Küsimused.
* Praktika väljas.

Räägime motiivist – mida pildistada, kuidas olulist pildil paigutada/kadreerida.

Kui huvi fotograafia vastu vastu on püsiv, hakkab oma pildipanka aina rohkem materjali kogunema, ja osa tehtust võib huvi äratada laiemalt. Tehtud fotod ei pea lihtsalt arvutisse seisma jääma, alates 18. eluaastast saab need enda nimel panna teenima pildipanka. Loomulikult võib pildipanga konto avada lapse vanem enda nimega. Stockphotography – fotode müük pildipankades

Õpiväljundid

 • oskab teravustada;
 • oskab valida sobivat särirežiimi;
 • oskab muuta tundlikkust (ISO);
 • oskab muuta pildi heledust/tumedust;
 • oskab jälgida kadreeringut ja kompositsiooni;
 • oskab muuta ava erineva teravussügavuse saavutamiseks.

Koolituse lõpetamise tingimused ja väljastatav dokument

Koolituse eduka lõpetamise eelduseks on osalemine loengutes ja õpiväljundite omandamist tõendava lõputöö ehk näidisfotode demonstreerimine koolitajale. Koolituse õpiväljundid omandanud õppijale väljastatakse tunnistus.

Õppija, kes osales koolitusel, kuid ei esitanud õpiväljundite omandamist tõendavat lõputööd, saab vastava taotluse esitamisel tõendi koolitusel osalemise kohta.

Tunnistusi ja tõendeid väljastatakse soovi korral elektrooniliselt.

Kursusel omandatud teadmised ja oskused annavad taseme, mis võimaldab fotohuvilistel soovi korral jätkata õpinguid Fotokooli poolt pakutavatel erikursustel.

Kursuse hind 180 EUR.

PS! Eraisikuna tasutud koolituskuludelt tulumaksusoodustuse (20%) saamiseks vt tulumaksuseaduse § 26.

Info telefonil 50 33 682, arved ja registreerimine 58 999 000.

Kursusele registreerimine e-kirjaga aadressil info@fotokoolitused.ee või täida allolev registreerimisvorm.

Vt ka Koolituse alused

  Kursus *

  Osaleja nimi ja isikukood *

  Telefoni number *

  E-mail *

  Arve saaja andmed (juhul kui erineb osalejast)

  Arve saaja nimi

  Arve saaja telefoni number

  Arve saaja e-mail