Koolitus toimub kuni 4 osalejaga grupis.

Fotokursus Eksponomeetria – valguse mõõtmise erikursus toimub Suurupis, Pärtli tee 30 ( ~ 20 km Tallinna kesklinnast) asuvas fotokooli (koolitusluba/õppekava kood 84905, õppekavarühm “Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine”, majandustegevusteade nr 226942) koolitusklassis/stuudios.

 Kursus toimub:   xxxx kell 18.00-20.15

Kursuse maht on 3 ah (70% auditoorne töö ja 30% praktiline töö) + 4 ah iseseisev töö vastavalt ülesannetele.

Kursuse eesmärk on anda osalejale teadmised ja praktilised oskused valguse mõõtmisest ja määramisest. Saadud oskus lihtsustab portreefotograafi ja stuudiofotograafi tööd mõõtmatult. Samuti lihtsustub fotograafi töö lisavalgusega (segavalguses) interjööride pildistamisel.

Sihtrühm: vähemalt kursuse Praktiline fotograafia baaskursus teadmiste baasi omav fotohuviline/fotograaf.

Kursust juhendab fotograaf-koolitaja Jaak Kadak.

Koolitus toimub kogu vajaliku fototehnikaga komplekteeritud fotostuudios:

Kursus on tehniline. Räägitakse valgusest fotograafias, selle mõõtmisest ja määramisest, mis on vajalik parema pildikvaliteedi saavutamiseks (sisaldab teooriat ja praktikat fotostuudios). Kunstiliselt erinevaid valguslahendusi käsitlevad Portreefotograafia erikursus ja Stuudiofotograafia erikursus.

Digiajastul saab “fotograafi” mängida igaüks, kellel on digikaamera. Piisab ju kaamera suunamisest objektile, vajutus nupule ja sageli saamegi äratuntava pildi. Kes eelistab lihtsust ja lepib tagasihoidliku kvaliteediga, võibki niimoodi jätkata – see kursus ei ole neile.

Tänapäeva kaameratel on säri määramise võimalus juba sisse ehitatud ja sageli sellest piisabki – kas on mõtet raha kulutada eksponomeetri/särimõõdiku ostmiseks.

Iga fotograaf/fotohuviline peaks kaaluma oma vajadusi. Kas omada ja kasutada eksponomeetrit, või mitte.

Eksponomeetrit ei ole vaja, kui:

* pildistatakse koduseid sündmusi, reisipilte – pildid on mõeldud isiklikuks tarbimiseks ja ei vajata tehnilist tippkvaliteeti (niinimetatud tavakasutuses pildid);

* ei ole huvi ega vajadust kasutada pildistamisel lisavalgust;

* tehakse suvalise valguslahendusega pilte (vahel võivad vägagi huvitavad olla – pildi sobivat tumedust saab hinnata ka kaamerast);

* on puudu kunstilisest ideest, mille leidmist eksponomeeter ei kergenda;

* ei taheta teha lisakulutusi – eksponomeetrite hinnad on vahemikus 100 EUR (second-hand) kuni 800 EUR;

* kui pildistatakse Raw formaati ühetonaalses valitsevas valguses või ühe välgu valguses. Sel juhul saab määrata optimaalse särituse ETTR (Exposure To The Right) meetodil. Meetod eeldab arvestatavat järeltöötlust.

Eksponomeetri kasutamise eelised:

* eksponomeeter annab õiged parameetrid (säriaja, ava, EV, ExIN) tehniliselt korrektse tulemuse saavutamiseks

* eksponomeeter võimaldab määrata erinevate pindade tumeduse erinevust (kontrasti)

* eksponomeeter võimaldab kiirelt määrata või seadistada püsivalgustivalgusti (dimmer) tugevust vastavalt objektiivi tööavale

* eksponomeeter võimaldab määrata/seadistada valgustite (välkude) omavahelisi proportsioone

* eksponomeeter võimaldab määrata valitseva valguse ja välgu valguse proportsiooni

* eksponomeeter võimaldab täpselt rajada soovitud klassikalist või enda varasemat väljatöötatud valguslahendust (näiteks ametlikul veebilehel on sobimatu kasutada eri aegadel pildistatud erineva valguslahendusega portreepilte, ehkki igaüks eraldi võib olla eeskujulik)

* eksponomeeteri kasutamine võimaldab kontrollida pinna ühtlast valgustatust reprotöödel või portreefoto ühtlase fooni saavutamisel

* eksponomeeter võimaldab määrata säri väga nõrgas valguses 100 ISO – 8 h – f/90.0 – (-2 EV), nt öistel  võtetel

* eksponomeeter võimaldab kiirelt liikuvate objektide pildistamisel määrata välgu kestvust

* eksponomeeter hoiab kokku aega valguslahenduse ülesehitusel

* eksponomeeter hoiab kokku raha, kuna soovitud valguslahenduse seadistuseks tuleb teha tunduvalt vähem “proovivälke”. Stuudiovälkude välgutorude kestvuseks võib lugeda ~ 10000 välku ja uue välgutoru hind jääb vahemikku 30 € – 700 €

Kursuse käigus räägime ka järgnevast:

Valgus, valguse omadused fotograafias

* Valitsev valgus

* Lisavalgus

* Välgu valgus

* Segavalgus

Eksponomeetria, eksponomeetrid

* Valguse omaduste mõõtmine/määramine

* Kaamera valgusmõõtja (Matrix, Center Weighted, Spot)

* Eksponomeeteri võimalused (AMBI, CONTRAST, NORM, MULTI, ANALYZE, ExIN, GV, FNo, TIME, NON.C, CORD, S, A, H, O, U, EV, lx, Spherical Diffuser, Flat Diffuser, Incident Measurement, Reflected Measurement)

* Peegeldunud valgus, punktmõõtmine

* Langev valgus

* Testpind

Praktikas pöörame põhitähelepanu olukordadele, kus kaamera valguse mõõtmise võimalus puudub täielikult või viga on kõige suurem.

Arutleme, millised funktsioonid ja võimalused peaksid korralikul eksponomeetril olema.

Valguse värvus

* Värvustemperatuur, valgustempratuur, WB, K

* Inimese valguse taju

* Kaamera valguse salvestamine

* Color Meter, värvustemperatuuri mõõdik

Nii nagu kaamerate säriautomaatika on harva täpne, sarnaselt ebatäpne on ka kaamerate automaatne värvustemperatuuri määramine (Auto WB).

Vaatame erinevaid võimalusi, kuidas saada erinevates valgusoludes pildistatud kaadritel siiski värvid paika.

Saades aru valguse olemusest, inimese ja kaamera erinevast “valgusenägemisest”, saab suunata kaamerat toredamat pilti tegema.

Õpiväljundid

 • oskab pildistamisel kasutada eksponomeetrit;
 • oskab mõõta valitsevat valgust ja välguvalgust;
 • oskab hinnata, määrata ja mõõta värvustemperatuuri;
 • oskab määrata neutraalset valget;
 • oskab mõõta valitseva valguse ja välguvalguse proportsiooni.

Koolituse lõpetamise tingimused ja väljastatav dokument

Koolituse eduka lõpetamise eelduseks on osalemine loengutes ja õpiväljundite omandamist tõendava lõputöö ehk näidisfotode demonstreerimine koolitajale. Koolituse õpiväljundid omandanud õppijale väljastatakse tunnistus.

Õppija, kes osales koolitusel, kuid ei esitanud õpiväljundite omandamist tõendavat lõputööd, saab vastava taotluse esitamisel tõendi koolitusel osalemise kohta.

Tunnistusi ja tõendeid väljastatakse soovi korral elektrooniliselt.

Kursuse hind 140 EUR.

PS! Eraisikuna tasutud koolituskuludelt tulumaksusoodustuse (20%) saamiseks vt tulumaksuseaduse § 26.

Info telefonil 50 33 682, arved ja registreerimine 58 999 000.

Kursusele registreerimine e-kirjaga aadressil info@fotokoolitused.ee või täida allolev registreerimisvorm.

Vt ka Koolituse alused.

  Kursus *

  Osaleja nimi ja isikukood *

  Telefoni number *

  E-mail *

  Arve saaja andmed (juhul kui erineb osalejast)

  Arve saaja nimi

  Arve saaja telefoni number

  Arve saaja e-mail