Koolitus toimub kuni 4 osalejaga grupis.

Kursus Fotograafia meistriklass toimub 5 korral Suurupis, Pärtli tee 30  ( ~ 20 km Tallinna kesklinnast) asuvas fotokooli (koolitusluba/õppekava kood 84905, õppekavarühm “Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine”, majandustegevusteade nr 226942) koolitusklassis/stuudios

Tunnid toimuvad: xx, xx, xx, xx, xx  kell 18.00-20.15       Puudutud tundides saab osaleda järgmise grupiga.

Kursuse maht on 15 ah (75% auditoorne töö ja 25 % praktiline töö) + 48 ah iseseisev töö vastavalt ülesannetele.

Kursuse eesmärk on anda osalejale teadmised professionaalse fotograafia erinevatest valdkondadest ja väljunditest.

Sihtrühm: mitmeid aastaid fotograafiaga tõsiselt tegelenud fotohuvilised/fotograafid. See ei ole otsene jätkukursus Praktiline fotograafia baaskursusele. Teadmised ja oskused peaksid katma vähemalt 80% erinevate erikursuste mahust.

Olles lisaks teistele erikursustele läbinud kursuse Fotograafia meistriklass (vaata kursuste ülesehituse hierarhiat) ja esitanud erinevatest fotovaldkondadest fotod, mis tõendavad omandatud teadmisi ja oskusi, saavad tunnistuse ning osaleja on küps sooritama fotograafi kutsetunnistuse eksamit.

Kursust juhendab fotograaf-koolitaja Jaak Kadak.

Koolitus toimub kogu vajaliku fototehnikaga komplekteeritud fotostuudios:

Fotograafia meistriklass on mõeldud neile fotohuvilistele, kes on juba mõnda aega fotograafiaga tegelenud, tunnevad piisavalt oma tehnikat ja fotograafia aluseid (vajaliku taseme kindlustab Praktiline fotograafia baaskursus ja erikursused) ja kelle sooviks on fotograafia valdkonnas kaasa lüüa professionaalsel tasemel. Koolitus ei ole fotoreportaažliku suunitlusega!

Osaleja eesmärgiks võib olla:

* osaleda fotonäitustel;

1- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus meistriklass

* kasutada enda fotosid trükistes (reklaamid, kalendrid, postkaardid, raamatud, fotoalbumid jne);

2- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus meistriklass

* teenida lisatulu, müües oma fotosid rahvusvahelistes pildipankades (neid on kümneid). Pildipankades on üks rõõmustav reegel – mida rohkem su pildid müüvad, seda suuremaks kasvab ka makstav protsent müügist;

3- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus meistriklass

4- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus meistriklass

(põhjalikud teadmised tööks pildipankadega annab Stockphotography – Fotode müük pildipankades

* müüa oma fotosid galeriides.

5- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus meistriklass

Kursus Fotograafia meistriklass toimub kogu vajaliku varustusega koolitusklassis/profistuudios.

6- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus meistriklass

Stuudio on värvitud tumedaks, et minimeerida kontrollimatut valgust – see võimaldab praktiseerimiseks üles seada mitu erinevat pildistuspositsiooni.

7- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus meistriklass

Koolituse eesmärgiks on õppida ja praktiseerides omandada esmasel tasandil oskused tegutsemiseks professionaalse fotograafia erinevates suundades, näha sarnasusi ning tutvuda reeglitega, mida kultuursete fotode tegemisel peab arvestama. Õpingute maht võimaldab seda ülevaatlikult, erikursused pühenduvad juba konkreetsetele valdkondadele sügavuti. Kursus Fotograafia meistriklass sisaldab professionaalse fotograafia teoreetilisi aluseid, kodutöid, stuudiopraktikat erinevates valdkondades ja kursuse käigus valminud tööde arutelu. Suure osa moodustab osalejate varasemalt tehtud fotode analüüs.

KURSUSE PROGRAMM

Teooria

Sobivad kaamerad ja objektiivid profitööks

Kaamera maksimaalsed tehnilised võimalused

Kaamera seaded profitööks

Lisaseadmed, -vahendid

8- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus meistriklass

Kunas mingit värviruumi kasutada

Testid

9- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus meistriklass

Stuudiotehnika – kuidas kasutada ja mida me reaalselt vajame

Võimalused odava kodustuudio rajamiseks

Panoraamfotograafia võimalused

10- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus meistriklass

Sügavuti tegeletakse selle teemaga Panoraamfotograafia erikursusel

11- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus meistriklass

HDR

Tööde vormistamine

12- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus meistriklass

Oma fotode kasutamine, müük

Praktika stuudios ja osalejate tööde analüüs

13- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus meistriklass

still life (kompositsioonid)

14- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus meistriklass

makro

15- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus meistriklass

läikiv pind

Ajaliselt mahukamalt tegeletakse selle teemaga Stuudiofotograafia erikursusel

16- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus meistriklass

portree

Ajaliselt mahukamaltl tegeletakse selle teemaga Portreefotograafia erikursusel

Praktilised ülesanded (näited võimalikest lahendustest):

looduse üldplaan,

17- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus meistriklass 18- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus meistriklass

fragment,

19- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus meistriklass 20- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus meistriklass

detail,

21- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus meistriklass 22- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus meistriklass

linna üldplaan,

23- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus meistriklass

linnamaastik,

24- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus meistriklass

arhitektuur,

25- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus meistriklass

interjöör,

26- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus meistriklass

fragment,

27- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus meistriklass 28- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus meistriklass

detail,

29- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus meistriklass 30- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus meistriklass

Tundides toimub roteeruvalt koduste ülesannete analüüs. Süveneme pildi ülesehitusse, vaatame kompositsiooni põhitõdesid, arutame foto tehnilisi probleeme ja võimalusi nende kõrvaldamiseks. Selleks, et foto oleks atraktiivsem, müüks paremini, on professionaalses töös möödapääsmatuks fotode järeltöötlus – algastme süsteemsed teadmised annab selleks Fototöötlus – Adobe Photoshop baaskursus ja RAW failide töötlus Adobe Camera Raw-s.

Kokkuvõte

Kursuse käigus valminud tööde arutelu, analüüs, tööde vormistamisel/viimistlemisel tekkinud küsimused ja soovitused.

Õpiväljundid

 • omab ülevaadet professionaalse fotograafia erinevatest valdkondadest ja väljunditest;
 • oskab luua erinevaid valguslahendusi portreede ja vaikelude pildistamiseks;
 • oskab kasutada sobivaid värviruume vastavalt väljundile;
 • oskab arvestada kompositsiooni ja perspektiivi arhitektuuri- ja interjööripiltidel;
 • oskab pildistada panoraame ja HDR pilte;
 • tunneb kompositsiooni aluseid ja oskab neid arvestada;
 • oskab pilditöötlust edasijõudnu tasemel.

Koolituse lõpetamise tingimused ja väljastatav dokument

Koolituse eduka lõpetamise eelduseks on osalemine loengutes ja õpiväljundite omandamist tõendava lõputöö ehk näidisfotode demonstreerimine koolitajale. Koolituse õpiväljundid omandanud õppijale väljastatakse tunnistus.

Õppija, kes osales koolitusel, kuid ei esitanud õpiväljundite omandamist tõendavat lõputööd, saab vastava taotluse esitamisel tõendi koolitusel osalemise kohta.

Tunnistusi ja tõendeid väljastatakse soovi korral elektrooniliselt.

Kursuse hind 460 EUR.

PS! Eraisikuna tasutud koolituskuludelt tulumaksusoodustuse (20%) saamiseks vt tulumaksuseaduse § 26.

Info telefonil 50 33 682, arved ja registreerimine 58 999 000.

Kursusele registreerimine e-kirjaga aadressil info@fotokoolitused.ee või täida allolev registreerimisvorm.

Vt ka Koolituse alused.

PS! Eraisikuna tasutud koolituskuludelt tulumaksusoodustuse (20%) saamiseks vt tulumaksuseaduse § 26.

  Kursus *

  Osaleja nimi ja isikukood *

  Telefoni number *

  E-mail *

  Arve saaja andmed (juhul kui erineb osalejast)

  Arve saaja nimi

  Arve saaja telefoni number

  Arve saaja e-mail