Koolitus toimub kuni 4 osalejaga grupis.

 Kursus Lisavälk pildistamisel toimub kahel korral Suurupis, Pärtli tee 30 ( ~ 20 km Tallinna kesklinnast) asuvas fotokooli (koolitusluba/õppekava kood 84905, õppekavarühm “Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine”, majandustegevusteade nr 226942) koolitusklassis/stuudios.

Tunnid toimuvadxx, xx kell 18.00-20.15        

 Kursuse maht on 6 ah (40% auditoorne töö ja 60% praktiline töö) + 4 ah iseseisev töö vastavalt ülesannetele.

Kursuse eesmärk on anda osalejale teadmised ja praktilised oskused sobiva lisavälgu ostmiseks ja kasutuseks. Esimeses tunnis ei ole meil välku vaja. Õigema ostu saab sooritada saadud teadmiste põhjal.

Sihtrühm: kursuse Praktiline fotograafia baaskursus teadmiste baasi omav fotohuviline/fotograaf.

Kursuse lõpetanu suudab rasketes valgusoludes lisavälku kasutades saavutada tehniliselt korrektsed  reportaažlikud fotod kodusel ja töisel tasemel.

Kursust juhendab fotograaf-koolitaja Jaak Kadak.

Koolitus toimub kogu vajaliku fototehnikaga komplekteeritud fotostuudios:

Algaja fotohuviline/fotograaf on sageli kimbatuses – miks siseruumides tehtud pildid on meeletult kontrastsed, lumivalgeks põlenud esiplaani ja musta tagaplaaniga, tumedad, udused, ebaloomulikku värvi või väga täpilised/mürased.

Põhjus on lihtne – inimese nägemise ulatus (dünaamika) on palju avaram kui tänapäevastel kaameratel, mis ei saa sellistes valgustingimustes piisavalt hästi hakkama.

Selleks, et siseruumides head pilti saada on palju abi lisavälgust.

Välklambi kursus on mõeldud neile fotohuvilistele, kellel on soov oma fotovarustusse lisada lisavälk, kuid ei tea, milliste parameetritega välku endale osta või ka neile, kellel on juba lisavälk, kuid selle kasutamine erinevates situatsioonides on ebaselge.

Välklambi koolitusel tutvutakse erinevat tüüpi välklampidega ja õpitakse ühe välguga pildistamise põhialuseid nii teoorias kui praktikas. Kursusel ei käsitleta mobiilseid välkude süsteeme.

Osalejatelt oodatakse oma kaamera nuppude tundmist ja oskust kasutada kaamerat algaja tasemel.

2-välk välklamp fotograafia algaja fotokursused fotokursus fotokool fotokoolitused fotokoolitus

Sobiva nivoo annab Praktiline fotograafia baaskursus. Välklambi koolitus ei sobi esmaseks fotograafia õpinguks.

Kaameratele sobivaid lisavälke on sadu, millist keegi vajab, sõltub pildistamisvaldkonnast ja hinnast, mida ollakse nõus kulutama.

3-välk välklamp fotograafia algaja fotokursused fotokursus fotokool fotokoolitused fotokoolitus

Erinevatel välkudel on sageli erinevalt tähistatud nupud ja funktsioonid (mõningad on ka samad) ning täiesti erinevalt ülesehitatud menüüd.

4-välk välklamp fotograafia algaja fotokursused fotokursus fotokool fotokoolitused fotokoolitus

Ühised on õnneks välkude kasutamise põhiprintsiibid.

* Tutvume välkude omaduste (GN, Zoom, Power Zoom, Auto Sensor Size Zoom, Flash Output Level, AF Assist Beam, Modeling Flash, Overheat Protection, FEB) erinevate režiimidega (M, A, TTL, A-TTL, E-TTL, Multi, HSS), et teada, kunas mingit kasutada.

* Katsetame erinevaid välgu režiime

* Pildistame segavalguses

* Teeme pilte erinevate hajutite ja peegelditega

5-välk välklamp fotograafia algaja fotokursused fotokursus fotokool fotokoolitused fotokoolitus

Proovime “klassikalist” parema valguse võimalust – teibi või kummiga kinnitatud paberitükk välgu ees

6-välk välklamp fotograafia algaja fotokursused fotokursus fotokool fotokoolitused fotokoolitus

Tulemust võib analüüsida igaüks ise

7-välk välklamp fotograafia algaja fotokursused fotokursus fotokool fotokoolitused fotokoolitus

* Vaatame enimlevinud vigu välgu kasutamisel

8-välk välklamp fotograafia algaja fotokursused fotokursus fotokool fotokoolitused fotokoolitus

* Räägime välgu toite erinevatest võimalustest

* Õpime kasutama valguse peegeldust

Mõeldes õpitu üle ja praktiseerides erinevates valgusoludes, ei pea me leppima “sellise valgusega nagu oli”, vaid võime luua kaamera jaoks palju vastuvõetama valguskeskkonna

9-välk välklamp fotograafia algaja fotokursused fotokursus fotokool fotokoolitused fotokoolitus 780

ja meenutada olulisi sündmusi ka aastakümneid hiljem, kartmata, et ei saa aru, kes on pildil.

Õpiväljundid

 • oskab rasketes valgusoludes lisavälku kasutades saavutada tehniliselt korrektsed reportaažlikud fotod kodusel ja töisel tasemel.
 • oskab kasutada erinevaid välgu režiime;
 • oskab kaameral valida sobiva särirežiimi;
 • oskab kasutada hajuteid ja peegeldeid.

Koolituse lõpetamise tingimused ja väljastatav dokument

Koolituse eduka lõpetamise eelduseks on osalemine loengutes ja õpiväljundite omandamist tõendava lõputöö ehk näidisfotode demonstreerimine koolitajale. Koolituse õpiväljundid omandanud õppijale väljastatakse tunnistus.

Õppija, kes osales koolitusel, kuid ei esitanud õpiväljundite omandamist tõendavat lõputööd, saab vastava taotluse esitamisel tõendi koolitusel osalemise kohta.

Tunnistusi ja tõendeid väljastatakse soovi korral elektrooniliselt.

Kursuse hind 160 EUR.

PS! Eraisikuna tasutud koolituskuludelt tulumaksusoodustuse (20%) saamiseks vt tulumaksuseaduse § 26.

Info telefonil 50 33 682, arved ja registreerimine 58 999 000.

Kursusele registreerimine e-kirjaga aadressil info@fotokoolitused.ee või täida allolev registreerimisvorm.

Vt ka Koolituse alused

  Kursus *

  Osaleja nimi ja isikukood *

  Telefoni number *

  E-mail *

  Arve saaja andmed (juhul kui erineb osalejast)

  Arve saaja nimi

  Arve saaja telefoni number

  Arve saaja e-mail