Koolitus toimub kuni 4 osalejaga grupis.

Portreefotograafia erikursus toimub 5 korral Suurupis, Pärtli tee 30 ( ~ 20 km Tallinna kesklinnast) asuvas fotokooli (koolitusluba/õppekava kood 84905, õppekavarühm “Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine”, majandustegevusteade nr 226942) koolitusklassis/stuudios.

Tunnid toimuvadxx,xx,xx,xx,xx   kell 18.00 – 20.15         Puudutud tundides saab osaleda järgmise grupiga.

Kursuse maht on 15 ah (20% auditoorne töö ja 80% praktiline töö) + 12 ah iseseisev töö vastavalt ülesannetele.

Kursuse eesmärk on anda osalejale teadmised ja praktilised oskused kõigi klassikaliste valguslahenduste loomiseks stuudiotingimustes portreede pildistamisel. Omandatud oskus võimaldab pakkuda teenust portreede pildistamiseks stuudiotingimiustes.

Sihtrühm: kursuse Praktiline fotograafia baaskursus teadmiste baasi omav fotohuviline/fotograaf.

Kursust juhendab fotograaf-koolitaja Jaak Kadak.

1-portreefoto portreefotograafia

Portreefoto erikursus annab süstemaatilised ja põhjalikud teadmised stuudioportree pildistamise põhitõdedest. Kursusel omandatav oskuste ja teadmiste maht ning tase võimaldavad lõpetanutel teha eeskujulikke portreefotosid nii oma tutvusringkonnas kui pakkuda oma teeneid meediaväljaannetele, fotofirmadele, reklaamibüroodele, kirjastustele või rajada isikliku fotostuudio. Kursusel osaleja fotograafiaalased oskused ja varustus võiks olla vähemalt fotohuvilise tasemel (peaks omama peegelkaamerat ja oskama kasutada kaamera põhilisi funktsioone). Piisavad teadmised ja oskused kindlustab Praktiline fotograafia baaskursus.

Koolitus toimub kogu vajaliku fototehnikaga komplekteeritud fotostuudios:

KURSUSE PROGRAMM

1. moodul – loeng, arutelu

Digifotograafia alused – kuidas saavutada tehniliselt perfektne tulemus

* pikslid, sensori suurus

* fotograafiline ulatus

* histogramm

* müra

* värviruumid

* failiformaadid

* kaamera valik

Optika – mis fotol sellest sõltub

* fookuskaugus

* perspektiiv

* ava

* teravussügavus

3-portreefoto portreefotograafia

* objektiivi valik

Stuudio – millised on stuudioseadmed ja -vahendid

* stuudio suunitlus, rajamise põhitõed

* valguspark

– kaamerate lisavälgud

– stuudiovälgud (generaatorid, monoblokid)

4-portreefoto portreefotograafia

– halogeenid

– kuidas ehitada portreevalgus alla 80 EUR-i (fotol modell ja valgustid)

5-portreefoto portreefotograafia

6-portreefoto portreefotograafia

* reflektorid

7-portreefoto portreefotograafia

* peegeldid

8-portreefoto portreefotograafia

* hajutid

* valgusvarjud

* statiivid

9-portreefoto portreefotograafia

2. moodul – workshop

Valgus portreefotograafias – kuidas luua soovitud valgust

* suunatud valgus

* hajutatud valgus

* kontrollitud valgus

* valguse mõju stiilile

* valguse mõõtmine (eksponomeetria)

10-portreefoto portreefotograafia

Portreevalguse loomine mannekeenil – mis on osavalgused

* joonistav valgus

* täitevalgus

* kontravalgus, äärevalgus

* foonivalgus

11-portreefoto portreefotograafia

* valgustite proportsioonid

* kuidas mõõta valgustite proportsioone fotoaparaadiga

Digitaalne töötlus – milleks

* retušš

* efektid

12-portreefoto portreefotograafia

* objekti esiletoomine pildil

* Glamour Look (glamuurfoto)

13-portreefoto portreefotograafia

Kursuse raames me räägime portree manipulatsioonidest põhimõtteliselt – milliseid ja kui mahukaid muutusi rakendatakse sõltuvalt portree kasutusvaldkonnast. Tehnilised oskused professionaalseks tööks annavad Fototöötlus-Adobe Photoshop baaskursus ja Raw failide töötlus Adobe Camera Raw-s.

3. moodul – workshop

Erinevad valgusskeemid mannekeeniga- põhiliselt kasutatavad valguslahendused

*1 punkti valgus

– Split Light

* 2 punkti valgus

* 3 punkti valgus

* 4 punkti valgus

– Broad Light (lai valgus)

– Short Light (kitsas valgus)

– Butterfly Light, Paramount Light, Glamour Light

– Rembrant Light

– High-Key

14-portreefoto portreefotograafia

– Low-Key

* suhtlemine modelliga

* pildistamisplaan järgnevaks õppuseks

4. moodul – workshop

Pildistamine erinevate valgusskeemidega

15-portreefoto portreefotograafia

* kompositsioonist

Portreefotosid (loomulikult modelli nõusolekul) on mõistlik panna teenima pildipankadesse

16-portreefoto portreefotograafia 17-portreefoto portreefotograafia

5. moodul – analüüs, arutelu, küsimused, nõuanded

* valminud tööde analüüs

Õpiväljundid

 • oskab rajada kõiki klassikalisi valguslahendusi stuudiotingimustes portreede pildistamisel;
 • oskab kasutada sobivaid värviruume ja sobivat failiformaati;
 • saab aru, millised on head/sobivad portreeobjektiivid;
 • teab fotostuudio rajamise aluseid ja oskab valida vajalikke stuudiovalgusteid;
 • saab modelliga suhtluse tähtsusest.

Koolituse lõpetamise tingimused ja väljastatav dokument

Koolituse eduka lõpetamise eelduseks on osalemine loengutes ja õpiväljundite omandamist tõendava lõputöö ehk näidisfotode demonstreerimine koolitajale. Koolituse õpiväljundid omandanud õppijale väljastatakse tunnistus.

Õppija, kes osales koolitusel, kuid ei esitanud õpiväljundite omandamist tõendavat lõputööd, saab vastava taotluse esitamisel tõendi koolitusel osalemise kohta.

Tunnistusi ja tõendeid väljastatakse soovi korral elektrooniliselt.

Kursuse hind 380 EUR.

PS! Eraisikuna tasutud koolituskuludelt tulumaksusoodustuse (20%) saamiseks vt tulumaksuseaduse § 26.

Info telefonil 50 33 682, arved ja registreerimine 58 999 000.

Kursusele registreerimine e-kirjaga aadressil info@fotokoolitused.ee või täida allolev registreerimisvorm.

Vt ka Koolituse alused.

  Kursus *

  Osaleja nimi ja isikukood *

  Telefoni number *

  E-mail *

  Arve saaja andmed (juhul kui erineb osalejast)

  Arve saaja nimi

  Arve saaja telefoni number

  Arve saaja e-mail