Koolitus toimub  kuni 6 osalejaga grupis.

Kursus Praktiline fotograafia baaskursus toimub 5 korral: neljal korral Suurupis, Pärtli tee 30  ( ~ 20 km Tallinna kesklinnast) asuvas fotokooli (koolitusluba/õppekava kood 84905, õppekavarühm “Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine”, majandustegevusteade nr 226942) koolitusklassis/stuudios ja ühel korral looduses.

Tunnid toimuvad:   xx, xx, xx, xx   kell 18.00 – 20.15 koolitusklass/stuudios ja xx pildistamine looduses, mereäärsel rannikul – kell 10.00 – 13.00  ( ~ 20 km Tallinna kesklinnast).          Puudutud tundides saab osaleda järgmise grupiga.

Kursuse maht on 16 ah (35% auditoorne töö ja 65% praktiline töö) + hinnanguliselt 12 ah iseseisev töö vastavalt ülesannetele.

Kursuse eesmärk on anda osalejale teadmised ja oskused algtasemel fotode tegemiseks kodus, tööl, reisidel.

Sihtrühm: alustav fotohuviline. Eelteadmised ei ole vajalikud.

Kursust juhendab fotograaf-koolitaja Jaak Kadak.

Oleme kõik märganud, et aeg-ajalt õnnestub mõni foto paremini kui teine. Kuidas aga saavutada tase, et kõik pildid oleksid tehniliselt perfektsed ja sisult ilmekad? Vajalikud teadmised saate osaledes kursusel Praktiline fotograafia baaskursus, mis pakub nii süsteemset teoreetilist õpet kui ka võimalust saadud teadmised ise praktikas järele proovida. Omandatud oskused tagavad eeskujulikud fotod ka rasketes valgusoludes aastaajast hoolimata.

1-fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia algkursus baaskursus 2-fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia algkursus baaskursus

Fotograafia põhialuseid õpime ja praktiseerime kõigi vajalike tehniliste vahenditega varustatud koolitusklassis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURSUSE PROGRAMM

1. MOODUL:

Fotograafia ABC. Kaamera.Tänapäeva fotokaamerad on parema müügi nimel üleküllastatud erinevate funktsioonidega. Tavapäraselt arvab heauskne algaja fotohuviline, et mida rohkem „erinevaid võimalusi“, seda parem ja „professionaalsem“ on kaamera. Tegelikult on vastupidi – mida professionaalsem on kaamera, seda vähem on asjatuid režiime. Selleks, et erinevates valgusoludes teha köitvaid fotosid, ei ole vaja paksust instruktsioonist pähe õppida informatiivset müra, vaid selgeks saada oluline. Praktiline fotograafia baaskursus aitab süsteemselt omandada fotograafia alused, et mitte jääda sõltuma kaamera otsustest pildistamisel, mis aegajalt on õiged, kuid sageli mitte. Stabiilselt on korrektseid fotosid võimalik teha vaid omandatud fotoalaste teadmiste baasilt.
Räägime, mis on fokuseerimine, ava,

4-fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia algkursus baaskursus

säriaeg,

5-fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia algkursus baaskursus

tundlikkus, värvibalanss, histogramm,

6-fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia algkursus baaskursus

korrektsioon, kuidas reguleerida teravussügavust jne.

7-fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia algkursus baaskursus

Kõike seda õpime ja rakendame reaalselt stuudios.

8-fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia algkursus baaskursus

Kaamera režiimid

9-fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia algkursus baaskursus

ja funktsioonid. Eelnevalt õpitud teadmiste baasil hakkame mõistma, miks kaameratel on mahukad menüüd ja palju nuppe ning millistes oludes tuleb meil väljendusrikka pildi saamiseks kaameral ise korrektuure teha.

10-fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia algkursus baaskursus

Praktika stuudios. Küsimused eelneva kohta.

2. MOODUL: Valgus fotograafias. Tähtsaim pildistamisel on valgus. Teeme ülevaate, kuidas valgust määrata, kasutada, kontrollida ja luua.

11-fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia algkursus baaskursus

* Fotode analüüs.

* Teemade maailm. Portree,

12-fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia algkursus baaskursus

linnaruum,

13-fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia algkursus baaskursus

maastik,

14-fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia algkursus baaskursus

lavastused.

15-fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia algkursus baaskursus

Kõige selle mitmekesisuse paremaks edastamiseks süveneme kompositsiooni algetesse.

16-fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia algkursus baaskursus

* Dünaamika fotograafias. Objektid meie ümber on sageli liikuvuses ja vastavalt oma soovile võime me sündmusest fikseerida hetke või rõhutada aja kulgu ja liikumise kiirust. Nii saame anda pildile täiesti erineva meeleolu.

17-fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia algkursus baaskursus 18-fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia algkursus baaskursus

 

3. MOODUL: Pildistamine looduses (täpsem info kursuse käigus). Teeme retke loodusesse. Kasutades eelnevalt omandatud teadmisi, püüame teha köitva loodusfoto.

20-fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia algkursus baaskursus

4. MOODUL:

Fototöötlus. Kuidas saada fotole õiged värvid?

21-fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia algkursus baaskursus

Räägime fototöötluse alustest. Vaatame olulisi ja lihtsamaid funktsioone fotode järeltöötluses programmi Adobe Photoshop baasil.

22-fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia algkursus baaskursus

Kunstilist lähenemist võimaldab tunduvalt mahukamal tasemel (13 akadeemilist tundi) erikursus Fototöötlus-Adobe Photoshop baaskursus. Fototöötluse kursusavab ukse fotomaailma, kus autor suudab manipuleerida motiiviga, tuua välja kõige olulisemat, rõhutada töötlusega emotsioone ja vormistada kaader vastavalt galeriifoto standarditele.

*Lisaobjektiivide võimalused.

23-fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia algkursus baaskursus

* Lisavarustus. Statiivid, välgud, reflektorid,

24-fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia algkursus baaskursus

filtrid jne.

25-fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia algkursus baaskursus

5. MOODUL: Valminud tööde esitamine, analüüs, küsimused. Kursusel osalejad saavad temaatika kinnistamiseks kodused ülesanded ja õppematerjalid.

Õpiväljundid

 • oskab algtasemel kasutada kaamera režiime ja funktsioone;
 • oskab hinnata valguse tähtsust fotograafias ning teab algtasemel, kuidas valgust määrata, kasutada ja kontrollida;
 • omab algtasemel ülevaadet fotograafia erinevatest valdkondadest;
 • omab algteadmisi kompositsioonist ja dünaamikast fotograafias;
 • omab algteadmisi fototöötluse võimalustest.

Koolituse lõpetamise tingimused ja väljastatav dokument

Koolituse eduka lõpetamise eelduseks on osalemine loengutes ja õpiväljundite omandamist tõendava lõputöö ehk näidisfotode demonstreerimine koolitajale. Koolituse õpiväljundid omandanud õppijale väljastatakse tunnistus.

Õppija, kes osales koolitusel, kuid ei esitanud õpiväljundite omandamist tõendavat lõputööd, saab vastava taotluse esitamisel tõendi koolitusel osalemise kohta.

Tunnistusi ja tõendeid väljastatakse soovi korral elektrooniliselt.

Kursusel omandatud teadmised ja oskused annavad taseme, mis võimaldab fotohuvilistel soovi korral jätkata õpinguid Fotokooli poolt pakutavatel erikursustel.

Kursuse hind 280 EUR.

PS! Eraisikuna tasutud koolituskuludelt tulumaksusoodustuse (20%) saamiseks vt tulumaksuseaduse § 26.

Info telefonil 50 33 682, arved ja registreerimine 58 999 000.

Kursusele registreerimine e-kirjaga aadressil info@fotokoolitused.ee või täida allolev registreerimisvorm.

Vt ka Koolituse alused.

  Kursus *

  Osaleja nimi ja isikukood *

  Telefoni number *

  E-mail *

  Arve saaja andmed (juhul kui erineb osalejast)

  Arve saaja nimi

  Arve saaja telefoni number

  Arve saaja e-mail