Koolitus toimub kuni 6 osalejaga grupis.

Kursus Stock Photography – Fotode müük pildipankades toimub 2 korral Suurupis, Pärtli tee 30 ( ~ 20 km Tallinna kesklinnast) asuvas fotokooli (koolitusluba/õppekava kood 84905, õppekavarühm “Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine”, majandustegevusteade nr 226942) koolitusklassis/fotostuudios.

Tunnid toimuvadxx, xx  kell 18.00 – 20.15

Kursuse maht on 6 ah (100% auditoorne töö) + 4 ah iseseisev töö vastavalt ülesannetele.

Kursuse eesmärk on anda osalejale teadmised tehnilistest, kunstilistest ja juriidilistest nõuetest, millele pildid peavad pildipanka esitamiseks vastama. Jagada soovitusi, millistesse pildipankadesse siseneda, millised pildid müüvad ja kuidas need konkurentsis esile tulevad.

Sihtrühm: kursuse Praktiline fotograafia baaskursus teadmiste baasi omav või kõrgemal tasemel olev fotohuviline/fotograaf.

Kursuse lõpetanu omandab teadmised erinevates sobivatest pildipankadest, kus pilte müüa, saab teada, millistele tingimustele need peavad vastama ja millistel piltidel on suurem müügipotentsiaal.

Kursust juhendab fotograaf Jaak Kadak.

Koolitus toimub koolitusklassis/fotostuudios:

Kursus on suunatud neile fotograafidele/fotohuvilistele, kes on juba mõnda aega tegelenud fotograafiaga ja kellel on kogunenud toredaid fotosid loodusest, reisidest, sõpradest või lihtsalt asjadest meie ümber ja kes sooviks oma piltidega lisatulu teenida.

Üle maailma eksisteerib kümneid rahvusvahelisi pildipankasid, kus müüvad edukalt erinevad motiivid. Igaühel meist on pärast mõningate lisateadmiste omandamist võimalik panna oma fotod teenima pildipankadesse. Ära kuluta oma aega pildipankade erinevate instruktsioonide ja nõudmiste virvarrist arusaamisele, kogu vajaliku info ja lisaks isiklikest kogemustest omandatud teadmised, soovitused ja näited saad käesolevalt koolituselt. Lisaks saavad osalejad elektroonilisel kujul kursuse lühikonspekti ja mitmete pildipankade poolt aktsepteeritud modellilepingu näidise. Koolitusele on oodatud ka kõik fotohuvilised, kes ei pea paljuks ennast fotoalaselt täiendada, et alustada tegevust professionaalse „stockfotograafina“ – fotoalased baasteadmised enne erikursuseid annab Praktiline fotograafia baaskursus

1- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia pildipangad stockphotography
Millised fotod müüvad ja millised mitte,

2- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia pildipangad stockphotography 3- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia pildipangad stockphotography 4- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia pildipangad stockphotography

kuidas need vormistada, millistele tehnilistele tingimustele ja nõuetele need peavad vastama, millest sõltub tulu?

5- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia pildipangad stockphotography

Tegutsevate pildipankade arv küünib üle poolesaja, kuid paljude osakaal pildimüügis on vähene. Seega on oluline teada, kuhu fotosid saata, kuidas ja millised lepingud sõlmida. Koostöö alustamist pildipankadega koolitusel arutamegi. Võimalus stockfotograafiaga tegelemiseks on kõigil, vaja on vaid pealehakkamist, netiühendust, kaalutletud fotode valikut ja päeva lõpus võib kontrollida tulemust (antud tabel kirjeldab vaid püsilepinguga klientide oste):

6- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia pildipangad stockphotography

Ehkki igal alustajal on esmased laekumised väikesed, kasvavad need proportsioonis müügis olevate fotode arvuga ja maailma selle valdkonna tippude fotomüük päevas küünib sadadesse piltidesse ainuüksi ühes pildipangas. Korralikult müüvaid pildipanku on õnneks arvestatavalt. Kindlasti ei ole see kehvem investeering tulevikku kui mõni pensionisammas, vaja ei ole oodata isegi määratud iga, tulu hakkab tulema alates esimese pildi müügist.

Koolitus toimub kogu vajaliku aparatuuriga varustatud koolitusklassis/fotostuudios.

7- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia pildipangad stockphotography (1)

Mõistatus esimeseks loenguks – panna fotod müügiedukuse järgi pingeritta.

8- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia pildipangad stockphotography

Neljanda koha fotoga võrreldes kolmanda koha foto müüb 10x rohkem, teine 50x rohkem ja esimene 100x rohkem. Koolitusel saad vastuse koos põhjendusega ja soovitustega, mida pildistada.

KURSUSE PROGRAMM

* Vajalikud seadmed ja vahendid erinevatele fotožanritele

Kaamera – millistele tehnilistele nõuetele peab vastama?

9- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia pildipangad stockphotography

Objektiivid – kas otsustame hinna, või pigem omaduste, vajaduste ja kvaliteedi järgi?

10- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia pildipangad stockphotography

Valgustid väikeste objektide pildistamiseks – see on võimalik 40 EUR-ist alates.

11- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia pildipangad stockphotography

Pilditöötlusprogrammid – võimalus hoida kokku eriobjektiivide ostu arvelt ja muuta fotod müüvamaks.

RAW konverter

12- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia pildipangad stockphotography

Adobe Photoshop

13- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia pildipangad stockphotography

HDR – kuidas kasutamisesse suhtutakse?

14- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia pildipangad stockphotography

Panoraamide programmid – võimalus foto kvaliteedi tõstmiseks.

15- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia pildipangad stockphotography 16- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia pildipangad stockphotography

Esmased oskused professionaalseks fototöötluseks annab Fototöötlus – Adobe Photoshop baaskursus ja RAW failide töötlus Adobe Camera Raw-s.

*Kaamera seaded

Värviruum – milline on õige valik pildipankade puhul?

17- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia pildipangad stockphotography

Faili formaadid – millest valik sõltub?

Värvustemperatuur – kuna ja kuidas määrata?

Tundlikkus – mis on kriteerumiks?

18- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia pildipangad stockphotography

Picture Styles – kas ja kunas kasutada

*Teemad – mida silmas pidada, kuhu asetada rõhk?

Linnamaastik

19- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia pildipangad stockphotography

Arhitektuur

20- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia pildipangad stockphotography

Interjöör

21- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia pildipangad stockphotography

Fragment

22- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia pildipangad stockphotography

Linnadetail

23- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia pildipangad stockphotography

Teadmised arhitektuurifoto ja linnaolustiku pildistamiseks sügavamal tasandil annab kursus Fotograafia meistriklass

Loodus

24- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia pildipangad stockphotography

Maastik

25- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia pildipangad stockphotography

Fauna

26- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia pildipangad stockphotography

Teoreetilised teadmised koos mahuka praktikaga looduspildistamisest annavad Loodusfotograafia erikursus ja Fotokooli korraldatud fotoretked.

Flora

27- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia pildipangad stockphotography

Liiklusvahendid

28- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia pildipangad stockphotography

Tooted

29- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia pildipangad stockphotography

Toit

30- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia pildipangad stockphotography

Still Life

31- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia pildipangad stockphotography

Detail

32- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia pildipangad stockphotography

Tõed ja praktika, kuidas teha müüvaid pilte toodetest, toitudest, natüürmortidest kodus või stuudios omandad kursusel Stuudiofotograafia erikursus.

Background

33- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia pildipangad stockphotography

Reportaaž

34- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia pildipangad stockphotography

Vintage

35- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia pildipangad stockphotography

Reisipildid

36- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia pildipangad stockphotography

Portree

37- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia pildipangad stockphotography

Teadmised ja praktilised oskused iseseisvaks tööks portreefotograafina annab Portreefotograafia erikursus.

Vormid

38- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia pildipangad stockphotography

Selektsioonid

39- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia pildipangad stockphotography

Manipulatsioonid – võimalus muuta lame valgus müüvaks

40- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia pildipangad stockphotography

ja tulemust ei pea kaua ootama.

41- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia pildipangad stockphotography

*Pildipankade nõuded

Tehnilised nõuded fotole
Sobivus pildipanka
Pildi pealkiri, kirjeldus, võtmesõnad
Juriidilised nõuded
Modellilepingud
Editorial Use

*Kaasavõetud piltide analüüs ja soovitused

Omandatud teadmiste raames on igal soovijal võimalus hakata tegutsema stockfotograafina muu töö kõrvalt või alale jäägitult pühenduda ja luua omale vabagraafikuga töö (maailma stockfotograafia tipptegija saavutas koos oma meeskonnaga 2012. aastal pildipankades käibeks ~ 8 000 000 $ – uuemaid andmeid ei ole avaldatud). Kuigi alustajal käibed veel sinnani ei küüni, pakub rõõmu ka fakt, et sinu fotosid hinnatakse, vajatakse, ostetakse ja kasutatakse.

42- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia pildipangad stockphotography

Õpiväljundid

 • omab ülevaadet sobivatest pildipankadest;
 • oskab sõlmida lepinguid ja mõistab autoriõiguse aspekte;
 • teab, millistele tingimustele pildipanka esitatavad fotod peavad vastama;
 • oskab pildistamisel pildipanga jaoks olulistele tehnilistele nõuetele keskenduda;
 • oskab hinnata pildipankadesse sobivate piltide müügipotensiaali.

Koolituse lõpetamise tingimused ja väljastatav dokument

Koolituse eduka lõpetamise eelduseks on osalemine loengutes ja õpiväljundite omandamist tõendava lõputöö ehk näidisfotode demonstreerimine koolitajale. Koolituse õpiväljundid omandanud õppijale väljastatakse tunnistus.

Õppija, kes osales koolitusel, kuid ei esitanud õpiväljundite omandamist tõendavat lõputööd, saab vastava taotluse esitamisel tõendi koolitusel osalemise kohta.

Tunnistusi ja tõendeid väljastatakse soovi korral elektrooniliselt.

Kursuse hind 240 EUR.

PS! Eraisikuna tasutud koolituskuludelt tulumaksusoodustuse (20%) saamiseks vt tulumaksuseaduse § 26.

Info telefonil 50 33 682, arved ja registreerimine 58 999 000.

Kursusele registreerimine e-kirjaga aadressil info@fotokoolitused.ee või täida allolev registreerimisvorm.

Vt ka Koolituse alused.

  Kursus *

  Osaleja nimi ja isikukood *

  Telefoni number *

  E-mail *

  Arve saaja andmed (juhul kui erineb osalejast)

  Arve saaja nimi

  Arve saaja telefoni number

  Arve saaja e-mail