Koolitus toimub kuni 4 osalejaga grupis.

Kursus Stuudiofotograafia erikursus toimub 5 korral Suurupis, Pärtli tee 30 ( ~ 20 km Tallinna kesklinnast) asuvas fotokooli (koolitusluba/õppekava kood 84905, õppekavarühm “Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine”, majandustegevusteade nr 226942) koolitusklassis/stuudios

Tunnid toimuvad: xx, xx, xx, xx, xx kell 18.00-20.15        Puudutud tundides saab osaleda järgmise grupiga.

Kursuse maht on 15 ah (20% auditoorne töö ja 80% praktiline töö) + 12 ah iseseisev töö vastavalt ülesannetele.

Kursuse eesmärk on anda osalejale teadmised ja praktilised oskused erinevate toote- ja reklaamfotode pildistamiseks.

Sihtrühm: kursuse Praktiline fotograafia baaskursus teadmiste baasi omav fotohuviline/fotograaf.

Kursuse lõpetanu on omandanud oskuse kasutada sobivaid valguslahendusi tavaliste, valgete, mustade, läikivate objektide pildistamiseks tehniliselt korrektselt ja kunstiliselt köitvalt töisel tasemel. Omandatud oskus võimaldab pakkuda teenust tootefotode või reklaamfotode pildistamisel.

Kursust juhendab fotograaf-koolitaja Jaak Kadak.

Koolitus toimub kogu vajaliku fototehnikaga komplekteeritud fotostuudios:

 

1- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus stuudio stuudiofoto stuudiofotograafia

Stuudiofotograafia erikursus on mõeldud neile fotograafidele/fotohuvilistele, kes on juba mõnda aega fotograafiaga tegelenud, tunnevad piisavalt oma tehnikat ja fotograafia aluseid (vajaliku taseme kindlustab Praktiline fotograafia baaskursus ning kelle sooviks on hakata tegutsema stuudiofotograafias professionaalsel tasemel. Kursusel osaleja peaks omama peegelkaamerat.

Kursus ei sobi fotohuvilise esmaseks sammuks teel fotograafia avarustesse, kuid õppides ja ennast täiendades jõuab iga alustaja eesmärgini.

2- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus stuudio stuudiofoto stuudiofotograafia

Stuudiofotograafia erikursus on mõeldud neile fotohuvilistele, kes soovivad arendada oma oskusi stuudiofotograafia vallas nii tehnilisest kui ka kunstilisest küljest. Programm on üles ehitatud süsteemselt – algab stuudio rajamise alustest ja lõpeb valminud tööde analüüsiga.

Stuudiofotode kasutusvaldkond on ääretult lai ja on pidevalt arenev.

Osaleja eesmärgiks võib olla:

fotode kasutamine trükistes (reklaamtrükised, raamatud, postkaardid, postrid, kalendrid, fotoalbumid jne.);

3- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus stuudio stuudiofoto stuudiofotograafia

fotode kasutamine kodulehekülgedel;

4- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus stuudio stuudiofoto stuudiofotograafia

fotode müük rahvusvahelistes pildipankades (neid on kümneid). Üha enam firmasid ostab omale fotode kasutusõigust pildipankadest – miks mitte ise selles valdkonnas tegutseda, et lisa teenida või muuta see oma põhitööks. Pildipankades on üks rõõmustav reegel – mida rohkem su pildid müüvad, seda suuremaks kasvab ka müügist makstav protsent.

5- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus stuudio stuudiofoto stuudiofotograafia

Täpsed juhised teenimisvõimalustest pildipankades annab kursus Stockphotography–Fotode müük pildipankades.

KURSUSE PROGRAMM

 1. MOODUL 4 akadeemilist tundi. Digifotograafia alused – sensor, pikslid, müra, värviruumid, valgustemperatuur (värvustemperatuur), failiformaadid, histogramm

7- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus stuudio stuudiofoto stuudiofotograafia

Optika – absoluutne teravus, teravussügavus, fookuskaugus, ava, test

8- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus stuudio stuudiofoto stuudiofotograafia

Soovitusi kaamera ja optika valikul

Stuudio – rajamise põhimõtted (väiksemate objektide pildistamiseks sobiva stuudio võib iga huviline rajada ka kodus), seadmed, foonid, abivahendid

9- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus stuudio stuudiofoto stuudiofotograafia

Valguspark

11- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus stuudio stuudiofoto stuudiofotograafia

Reflektorid, peegeldid, hajutid, valgusvarjud, statiivid

12- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus stuudio stuudiofoto stuudiofotograafia

2. MOODUL 4 akadeemilist tundi

Valgus – stuudiovalguse olemus, suunatud valgus,

13- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus stuudio stuudiofoto stuudiofotograafia

hajutatud valgus

14- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus stuudio stuudiofoto stuudiofotograafia

Valguse mõõtmine (eksponomeetria), kaamera kasutamine eksponomeetrina

15- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus stuudio stuudiofoto stuudiofotograafia

Kompositsioon

16- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus stuudio stuudiofoto stuudiofotograafia

Praktika stuudiotehnikaga eri valgustes

Ülesanne järgmiseks korraks

3. MOODUL 4 akadeemilist tundi

Praktika – matid objektid,

17- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus stuudio stuudiofoto stuudiofotograafia

väikesed objektid,

18- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus stuudio stuudiofoto stuudiofotograafia

valget värvi objektid,

19- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus stuudio stuudiofoto stuudiofotograafia

musta värvi objektid.

20- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus stuudio stuudiofoto stuudiofotograafia

21- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus stuudio stuudiofoto stuudiofotograafia

Ülesanne järgmiseks korraks

   1. MOODUL 4 akadeemilist tundi

Praktika – läikivad pinnad,

22- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus stuudio stuudiofoto stuudiofotograafia

läikiv pind fooniga,

23- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus stuudio stuudiofoto stuudiofotograafia

valgusmaaling,

24- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus stuudio stuudiofoto stuudiofotograafia

klaas (klaasi pind),

25- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus stuudio stuudiofoto stuudiofotograafia

26- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus stuudio stuudiofoto stuudiofotograafia

läbi klaasi pinna.

27- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus stuudio stuudiofoto stuudiofotograafia

5. MOODUL

Lühike ülevaade sobivatest motiividest, mida võiks pildistada, millistele tehnilistele tingimustele nad peavad vastama, et nad kategoriseeruksid pildipankadesse “tiksuma”.

28- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus stuudio stuudiofoto stuudiofotograafia

Parema müügi nimel tuleb oma pilte kindlasti “õiges suunas” töödelda – aluse selleks annab kursus Fototöötlus-Adobe Photoshop baaskursus

Valminud tööde analüüs, küsimused, nõuanded.

Iga uus algus nõuab uusi teadmisi, kohanemist, sisseelamist – kui see on saavutatud, ei tule pildid enam nii nagu juhtub, vaid nii nagu tahad.

29- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus stuudio stuudiofoto stuudiofotograafia

Õpiväljundid

 • oskab kasutada stuudios sobivat särirežiimi, sobivat optikat ja stuudiovalgusteid;
 • tunneb erinevaid failiformaate, värviruume ja oskab neid õigesti kasutada;
 • oskab rajada teravat ja hajutatud valgust vastavalt eesmärgile;
 • oskab pildistada valgeid objekte valgel foonil ja musti objekte mustal foonil;
 • oskab pildistada läikivaid objekte;
 • oskab kasutada valgusmaalingut;
 • oskab pildistada veepritsmeid;
 • oskab jälgida kompositsiooni.

Koolituse lõpetamise tingimused ja väljastatav dokument

Koolituse eduka lõpetamise eelduseks on osalemine loengutes ja õpiväljundite omandamist tõendava lõputöö ehk näidisfotode demonstreerimine koolitajale. Koolituse õpiväljundid omandanud õppijale väljastatakse tunnistus.

Õppija, kes osales koolitusel, kuid ei esitanud õpiväljundite omandamist tõendavat lõputööd, saab vastava taotluse esitamisel tõendi koolitusel osalemise kohta.

Tunnistusi ja tõendeid väljastatakse soovi korral elektrooniliselt.

Kursuse hind 380 EUR.

PS! Eraisikuna tasutud koolituskuludelt tulumaksusoodustuse (20%) saamiseks vt tulumaksuseaduse § 26.

Info telefonil 50 33 682, arved ja registreerimine 58 999 000.

Kursusele registreerimine e-kirjaga aadressil info@fotokoolitused.ee või täida allolev registreerimisvorm.

Vt ka Koolituse alused.

  Kursus *

  Osaleja nimi ja isikukood *

  Telefoni number *

  E-mail *

  Arve saaja andmed (juhul kui erineb osalejast)

  Arve saaja nimi

  Arve saaja telefoni number

  Arve saaja e-mail