Koolitus toimub kuni 4 osalejaga grupis.

Kursus Fototöötlus – Adobe Photoshop baaskursus toimub 3 korral Suurupis, Pärtli tee 30 ( ~ 20 km Tallinna kesklinnast) asuvas fotokooli (koolitusluba/õppekava kood 84905, õppekavarühm “Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine”, majandustegevusteade nr 226942) koolitusklassis/stuudios

Tunnid toimuvad  xx, xx, xx kell 18.00-20.15      Puudutud tundides saab osaleda järgmise grupiga.

Kursuse maht on 9 ah (auditoorne töö 10% ja praktiline töö 90%) + 6 ah iseseisev töö vastavalt ülesannetele.

Kursuse eesmärk on anda osalejale baasoskused pilditöötlusest fototöötlusprogrammi Adobe Photoshop alusel.

Sihtrühm: fototöötlust alustav fotohuviline/fotograaf.

Kursuse lõpetanu suudab töödelda eeskujulikult isiklikke fotosid ja on omandanud teadmised kõrgema astme fototöötluskursusel osalemiseks (Adobe Photoshop – manipulatsioonid-1 ).

Kursust juhendab fotograaf-koolitaja Jaak Kadak.

Koolitus toimub koolitusklassis/fotostuudios:

Kursus Fototöötlus – Adobe Photoshop baaskursus (algtase) on mõeldud neile fotohuvilistele, kes ei rahuldu lihtsalt “klõpsudega” vaid eelistavad kvantiteedi asemel pigem kvaliteeti. Selleks, et foto oleks köitev ja mõjuks emotsionaalselt, peab see olema tehniliselt täiuslik. Ehkki kaamerad arenevad pidevalt paremuse suunas, ei suuda need jäädvustada reaalsust kaugeltki mitte sellise dünaamilise ulatusega kui inimene seda näeb. Seetõttu on ekslik paljude fotohuviliste seisukoht, et “loomulik pilt” saadakse siis, kui seda ei töötle. Vastupidi – oskusliku töötlusega võime saavutada palju täpsema tulemuse või soovi korral rõhutada foto erinevaid varjundeid.

1- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus Photoshop CS

Maailmas on mitmeidki programme, mis võimaldavad mingil määral fotode töötlust. Adobe Photoshop, omades absoluutset liidripositsiooni ja olles standardiks professionaalses fotograafias, erineb kõigist teistest töötlusprogrammidest oma tööriistade külluse ja funktsioonide mitmekesisusega. Kõigil, kelle sooviks on tegeleda fotograafiaga süvitsi, on soovitav alustada Adobe Photoshopiga, et hiljem mitte hakata ümber õppima.

Kursus on praktilise suunitlusega ja rahulikus tempos. Kõigi Adobe Photoshop funktsioonide ja tööriistade toimet selgitatakse sellises tempos, mis võimaldab osalistel õpitut vahetult oma arvutis järele proovida. Kursusel osalemine eeldab Adobe Photoshopi programmi kasutamise võimalust. Loengutes antakse teema kinnistamiseks praktilised õppematerjalid ja kodused ülesanded.

KURSUSE PROGRAMM

Seaded – Enne, kui hakata pilte töötlema, on vaja paika panna PS seaded

2- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus Photoshop CS

Värviruumid – Sõltuvalt sellest, milline on foto väljund (internet, fotopaber, trükis, suur väljaprint jne.), peame mõistma värviruumide olemust

3- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus Photoshop CS

Failiformaadid – JPG, TIFF, RAW, avamine, salvestamine

4- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus Photoshop CS

Kuidas hoida tehnilist kvaliteeti?

5- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus Photoshop CS 6- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus Photoshop CS

Pikslid, resolutsioon, kvaliteedinõuded printimiseks

7- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus Photoshop CS 8- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus Photoshop CS

PS töölaud, tööriistamenüü, aknad, Info, History, Navigator, Histogram,

9- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus Photoshop CS

Image size, Canvas size, Rotate Canvas, Adjustments, Brightness/Contrast,

10- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus Photoshop CS

Levels, Curves, Hue/Saturation, Variations,

11- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus Photoshop CS 12- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus Photoshop CS

Photo Filter,

13- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus Photoshop CS

Color Balance

14- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus Photoshop CS

Erinevad selektsioonid – Rectangular Marquee Tool, Elliptical Marquee Tool, Lasso Tool, Polygonal Lasso Tool, Magnetic Lasso Tool, Quick Selection Tool, Magic Wand Tool.

15- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus Photoshop CS

Spot Healing Brush, Clone Stamp,

16- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus Photoshop CS

Sharpening, Dodge Tool, Burn Tool, Sponge Tool

17- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus Photoshop CS

Panoraam

18- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus Photoshop CS 19- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus Photoshop CS

Arhitektuur, interjöör

20- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus Photoshop CS

Kompleksne töötlus

21- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus Photoshop CS

22- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus Photoshop CS

Lihtsad manipulatsioonid

23- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus Photoshop CS

24- fotokool fotokursused fotokoolitus fotograafia fotokursus Photoshop CS

Digitaalne make-up ehk fotodel olevate iluvigade (kriimustatud foto, täpid näol jne parandamine)
Fototöötluse piirid (kõiki pilte ei ole võimalik mõistlikult paremaks saada)

Õpiväljundid

 • oskab valida sobivat värviruumi;
 • teab, mis on pikslid, millest sõltub foto suurus ja kvaliteet;
 • oskab kasutada baastasandil fototöötlusprogrammi põhilisi tööriistu;
 • oskab valida sobivat failiformaati.

Koolituse lõpetamise tingimused ja väljastatav dokument

Koolituse eduka lõpetamise eelduseks on osalemine loengutes ja õpiväljundite omandamist tõendava lõputöö ehk näidisfotode demonstreerimine koolitajale. Koolituse õpiväljundid omandanud õppijale väljastatakse tunnistus.

Õppija, kes osales koolitusel, kuid ei esitanud õpiväljundite omandamist tõendavat lõputööd, saab vastava taotluse esitamisel tõendi koolitusel osalemise kohta.

Tunnistusi ja tõendeid väljastatakse soovi korral elektrooniliselt.

Kursuse hind 240 EUR.

PS! Eraisikuna tasutud koolituskuludelt tulumaksusoodustuse (20%) saamiseks vt tulumaksuseaduse § 26.

Info telefonil 50 33 682, arved ja registreerimine 58 999 000.

Kursusele registreerimine e-kirjaga aadressil info@fotokoolitused.ee või täida allolev registreerimisvorm.

Vt ka Koolituse alused

  Kursus *

  Osaleja nimi ja isikukood *

  Telefoni number *

  E-mail *

  Arve saaja andmed (juhul kui erineb osalejast)

  Arve saaja nimi

  Arve saaja telefoni number

  Arve saaja e-mail