Koolitus toimub kuni 4 osalejaga grupis.

Kursus Praktiline fotograafia kinnisvaramaaklerile toimub Suurupis, Pärtli tee 30 ( ~ 20 km Tallinna kesklinnast) asuvas fotokooli (koolitusluba/õppekava kood 84905, õppekavarühm “Audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine”, majandustegevusteade nr 226942) koolitusklassis/stuudios.

Kursus toimub 1. juuli kell 18.00-20.15

Kursuse maht on 3 ah (50% auditoorne töö ja 50% praktiline töö). Iseseisev töö puudub.

Kursuse eesmärk on anda osalejale teadmised ja praktilised oskused arhitektuuri ja interjööride pildistamiseks.

Sihtrühm: kursuse Praktiline fotograafia baaskursus teadmiste baasi omav või vähemalt oma kaamera põhifunktsioone tundev fotohuviline/fotograaf.

Kursust juhendab fotograaf-koolitaja Jaak Kadak.

Koolitus toimub kogu vajaliku fototehnikaga komplekteeritud fotostuudios:

Kursuse lõpetanu omandab tehnilise ja kunstilise oskuse arhitektuuri ja interjööride pildistamiseks töisel tasemel.

Koolitusel osalenu omandab põhialused korrektsete ja pilkupüüdvate arhitektuuri sise- ja välisvaadete pildistamiseks.

Igal alal on eduka müügi aluseks atraktiivne toote tutvustus. Uue elu- või äripinna otsimisel ei ole huvilisel arusaadavalt võimalik kõiki pakkumisi kohapeal üle vaadata – esmane valik tehakse informatiivse materjali põhjal. Kvaliteetse illustratiivse lisamaterjali olemasolu annab kinnisvara müüjale olulise eelise. Mida köitvamalt suudetakse objekti iseloomustada, seda suurem on huvi ja võimalus ka eduka kinnisvaratehingu sooritamiseks.

Sageli võime kinnisvaraportaalides näha fotosid, mis annavad üsna deformeerunud kujutise tegelikkusest – need pigem ehmatavad, kui kutsuvad vaatama/ostma.

Ehkki valgus sageli ei soosi pildistamist, on võimalik samades tingimustes objekti mõistlikult pildistades ja fotot töödeldes saavutada mõjuvam tulemus.

Nii nagu keeleliselt ei kirjutata kinnisvara müügikuulutuses “… 200 m kaugusel on pussipeatus.”,  ei jäeta fotodele kaldus seintega madalaid hooneid ega interjööre. Fotode järeltöötluse raames õpimegi tätsamaid foto tonaalsuse ja perspektiivi korrigeerimise võimalusi.

Selleks, et saaksime objektist tehniliselt perfektse tulemuse, tutvume alguses sobiva fototehnikaga, millist arhitektuuri- ja interjöörifotode puhul kasutatakse.

Tutvume fotograafia põhialustega. Saab selgeks, miks me ei saa alati loota kaamera automaatikale, vaid peame ise otsustama nii säriaja, ava kui korrektsiooni üle. Täpsustame, millised särirežiimid on kaameraga tööks sobivad.

Üle tuleb kontrollida ka kaamera värviruumi seadistus.

Interjööri pildistades peame korraliku foto saamiseks alati arvestama  objektiivi teravussügavusega.

Arutame kadreeringut (kompositsiooni) ja mõistlikku valguse kasutamist arhitektuuri sise- ja välisvaadete pildistamisel.

Lühidalt tutvume väikeste ruumide pildistamise võimalustega.

Eriti tuleb pingutada ~ 3 m2 ruumidega, et üldse midagi pildile mahuks.

Ehkki perspektiivi moonutades, annavad avaraima ülevaate ruumide konfiguratsioonist panoraamfotod.

Teadmiste kinnistamiseks harjutame workshopi raames arhitektuuri pildistamist.

Kõik koolitusel osalejad saavad koolitusmaterjalid salvestada oma mälupulgale.

Õpiväljundid

 • teab põhialuseid korrektsete ja pilkupüüdvate arhitektuuri sise- ja välisvaadete pildistamiseks;

 • oskab tehniliselt ja kunstiliselt pildistada arhitektuuri ja interjööre töisel tasemel.

Koolituse lõpetamise tingimused ja väljastatav dokument

Koolituse eduka lõpetamise eelduseks on osalemine loengutes ja õpiväljundite omandamist tõendava lõputöö ehk näidisfotode demonstreerimine koolitajale. Koolituse õpiväljundid omandanud õppijale väljastatakse tunnistus.

Õppija, kes osales koolitusel, kuid ei esitanud õpiväljundite omandamist tõendavat lõputööd, saab vastava taotluse esitamisel tõendi koolitusel osalemise kohta.

Tunnistusi ja tõendeid väljastatakse soovi korral elektrooniliselt.

Kursuse hind 180 EUR.

PS! Eraisikuna tasutud koolituskuludelt tulumaksusoodustuse (20%) saamiseks vt tulumaksuseaduse § 26.

Info telefonil 50 33 682, arved ja registreerimine 58 999 000.

Kursusele registreerimine e-kirjaga aadressil info@fotokoolitused.ee või täida allolev registreerimisvorm.

Vt ka Koolituse alused.

  Kursus *

  Osaleja nimi ja isikukood *

  Telefoni number *

  E-mail *

  Arve saaja andmed (juhul kui erineb osalejast)

  Arve saaja nimi

  Arve saaja telefoni number

  Arve saaja e-mail